1 Column celazime.eu: Automašīnas ceļazīme [Pavisam ceļazīmes tīmekļa vietnē: 4130]

LV | RU       Reģistrēt automašīnu
Vai arī Jums šķiet, ka banku komisijas ir pārāk augstas?Kā lietot

Pirms sākat aizpildīt ceļazīmi, ir jāreģistrē iegādātā degviela.

Ja pārejas brīdī uz šo sistēmu ir degvielas atlikums, reģistrējiet to kā pirmo pirkumu datumā,
kas ir vecāks par savas vecākās šinī sistēmā reģistrētās ceļazīmes perioda sākuma datumu.

Atveriet sadaļu [Darbs ar ceļazīmēm]

Atveriet apakšsadaļu [Degvielas čeki]

Reģistrējot iegādāto degvielu ir jānorāda šāda informācija:

 • Datums* — degvielas iegādes datums
 • Čeka numurs — degvielas iegādes dokumenta (čeka) numurs. Var būt noderīgs veicot degvielas reģistrācijas pareizības pārbaudi
 • Litri* — iegādātās degvielas daudzums litros
 • Cena LVL bez PVN — iegādātās degvielas cena latos bez PVN. Jānorāda, ja ceļazīmē vēlaties uzrādīt arī naudas plūsmu

_______________________________________
* Informācija jānorāda obligāti

Atveriet sadaļu [Darbs ar ceļazīmēm]

Lai sāktu aizpildīt jaunu ceļazīmi, spiediet uz pogu [Sākt jaunu ceļazīmi]

Lai aizpildītu ceļazīmi ir jānorāda

Pamatinformācija

 • Ceļazīmes Nr. — ja zināt ceļazīmes numuru grāmatvedības uzskaites sistēmā, norādiet to šeit
 • Datums* — norādiet ceļazīmes izveidošanas datumu.
  Ja norādīsiet tikai mēneša dienu, piem. "15", tiks uzskatīts, ka ir norādīts aktuālā gada, aktuālā mēneša 15. datums
  Ja norādīsiet mēneša dienu un mēnesi, piem. "15.06", tiks uzskatīts, ka ir norādīts aktuālā gada 15.jūnijs
  Ja datumu nenorādīsiet, tiks uzskatīts, ka ceļazīme ir izveidota aktuālajā datumā

Jāveic

Braucienu reģistrācija

 • Datums* — brauciena datums. Aizpildot šo lauku izpildās tie paši nosacījumi, kas ceļazīmes datumam.
  Ja brauciens atkārtojas katru darba dienu līdz mēneša beigām, aktivizējiet izvēlnes rūtiņu Brauciens atkārtojas darba dienās no norādītā datuma līdz mēneša beigām
 • Brauciena maršruts* — brauciena maršruts, piem.
  Ropažu iela 6, Rīga — Krimuldas iela 2, Rīga vai
  Rīga — Ventspils — Rīga
  Brauciena maršruts ir pierādījums, ka nobrauktie km un patērētā degviela ir izlietota veicot konkrētus darba uzdevumus
 • Brauciena mērķis* — brauciena mērķis, piem.
  Preču piegāde,
  Tikšanās ar piegādātāju
  Brauciena mērķis ir darījuma (maršruta) pamatojums
 • Dokumenta Nr. — ar braucienu saistītā dokumenta (pavadzīmes, līguma, rēķina, ...) numurs, ja tāds ir
 • Odometrs izbraucot — odometra rādījums brauciena sākumā. Nav obligāts, ja transportlīdzeklis tiek izmantots arī privātām vajadzībām
 • Odometrs atgriežoties — odometra rādījums brauciena beigās. Nav obligāts, ja transportlīdzeklis tiek izmantots arī privātām vajadzībām
 • Nobraukts km* — nobraukto kilometru skaits. Ja tiek norādīti odometra rādījumi, šis lielums tiek izrēķināts automātiski
 • Degvielas faktiskais patēriņš (l)* — degvielas faktiskais patēriņš litros. Pēc noklusējuma šim laukam tiek piešķirta degvielas normatīvā patēriņa vērtība
 • Automašīnas lietotājs* — vārds un uzvārds automašīnas vadītājam, kurš vadīja automašīnu norādītajā maršrutā
 • Darbam / Privāti* — D: brauciens veikts darba vajadzībām; P: brauciens veikts privātām vajadzībām

_______________________________________
* Informācija jānorāda obligāti

Sadaļā Maršruti redzami bieži izmantotie maršruti.

Papildinājums sekos...

Sadaļā Automašīnas lietotāji attēloti automašīnas lietotāji.

Papildinājums sekos...