Saistību atruna

Šīs tīmekļa lapas (turpmāk tekstā — TL) īpašniece, uzturētāja un attīstītāja ir «Open Source Solutions», SIA.

TL darbība ir tāda kāda tā ir un «Open Source Solutions», SIA nenes nekādu atbildību, ja, izmantojot TL, jums radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi.

Informācija, kas tiks iesniegta reģistrācijas un TL izmantošanas laikā netiks nodota trešajai pusei vai izmantota komerciālos nolūkos. Iesniegtā e-pasta adrese tiks izmantota, lai pēc lietotāja pieprasījuma nodrošinātu paroles maiņu tās aizmiršanas gadījumā un, nepieciešamības gadījumā, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar TL izmantošanu.

Ņemot vērā Interneta vides raksturu, «Open Source Solutions», SIA nevar garantēt, ka TL būs pieejama bez pārtraukumiem un, ka iesniegtā informācija nevar tikt zaudēta.